Skip to content

Delphy gaat telers duurzamer maken

met behulp van GTC+


Om de bedrijven in de tuinbouwketen goed te kunnen bedienen zijn Delphy en GTC+ in 2023 een partnerovereenkomst aangegaan. De tuinbouwketen verandert voortdurend. Vanuit wet- en regelgeving en vanuit de markt komen steeds verdergaande eisen met betrekking tot de verduurzaming van de sierteelt, groenten en fruit. Zowel de teelt als de transparantie daarvan. Dit vraagt om een aangepast businessmodel, waarbij verduurzaming veel meer wordt ingebed in de gehele organisatie, van strategie tot uitvoering, waardoor bedrijven hun rendement en markpositie kunnen verbeteren. Hierin gaan, volgens Delphy, (duurzaamheids)data, verbeterplannen en duurzaamheidsverslaggeving een belangrijke rol spelen.

CSRD
Een belangrijke aanjager in deze wordt de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive*). Deze CSRD gaat een grote impact hebben op alle bedrijven in de tuinbouwketen, door de complexiteit, hoeveelheid werk en informatiestromen door de keten. Grote bedrijven** zullen een CSRD-duurzaamheidsverslag moeten opstellen en daarvoor hebben zij duurzaamheidsinformatie nodig van alle bedrijven uit hun upstream- en downstreamketen. Bedrijven die niet verplicht zijn zelf een CSRD-duurzaamheids-verslag op te stellen dienen aan hun klanten duurzaamheids-informatie aan te leveren. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn footprints en duurzaamheidscertificering die voldoen aan de FSI-norm.

*) Alle EU landen verwerken deze EU directive in hun nationale wetgeving.
**) Een bedrijf is groot als het aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoet; aantal medewerkers is 250+, omzet is 50+ miljoen en/of de balans is 25+ miljoen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *