Meteen naar de inhoud

Introductie

Duurzaamheid wordt in snel tempo een steeds belangrijkere factor, om de wereld leefbaar te houden en om als onderneming relevant te blijven. Transparantie en continu verbeteren worden de nieuwe standaard. De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) gaat hier een belangrijke rol in spelen.

Op deze pagina vind u basisinformatie over CSRD en hoe GTC+ u kan helpen om de juiste keuzes te maken richting een toekomstbestendig bedrijf . Welke duurzaamheidsrisico’s heeft uw bedrijf, welke concrete lange termijn doelen en actieplannen moeten worden vastgesteld.

Wat is CSRD?

CSRD is een verordening van de EU en heeft als doel om bedrijven en hun supply chain inzicht te geven in hun impact op hun omgeving (wereld) en in de impact van de omgeving (wereld) op het bedrijf. De impacts richten zich op de thema’s milieu, sociaal en bestuur kunnen zowel negatief als positief zijn.  In de CSDR gaat het er ook om, om continu te verbeteren door negatieve impacts te voorkomen, te stoppen of te verminderen en positieve impacts verder te ontwikkelen.

Daarnaast beoogt de CSRD-verordening ervoor te zorgen dat bedrijven en toeleveringsketens volledig transparant rapporteren over deze effecten en dat ze verantwoording afleggen aan alle belanghebbenden over verschillende duurzaamheidsaspecten. Het verslag wordt een verplicht onderdeel van het financieel jaarverslag.

Waarom CSRD?

CSRD beoogt de transitie naar een duurzamere productie van producten en goederen te stimuleren en daarmee een positieve ecologische en sociale impact op wereldschaal te creëren. Dit wordt bereikt door de verplichtte transparantie over de sociale impact van de bedrijven en supply chains.  Daarnaast stimuleert de CSRD een continu verbetermanagement voor de verlaging van de  ecologische en sociale impact. Daarnaast zit in de CSRD opgesloten om risico’s en kansen in kaart te brengen. Deze acties creëren stimulansen voor bedrijven om betere duurzaamheidsstrategieën te ontwikkelen.

Werkwijze CSRD

De werkwijze van CSRD kan worden gezien als een continu verbetersysteem (zie plaatje). Het is daarmee goed te gebruiken om ook de eigen doelen vast te stellen, te monitoren en te benchmarken met andere bedrijven. Het biedt een bedrijf ook de mogelijkheid om zich te onderscheiden en een voorsprong te creëren.

Belangrijke onderdelen CSRD

  • Dubbele materialiteitsbenadering
  • Duurzaamheid opgenomen in managementrapportage
  • Proces om bij stakeholders de relevante onderwerpen te selecteren
  • Toekomstgerichte informatie (bv. doelstellingen en vooruitgang)    

Iedereen krijgt er mee te maken

De CSRD vraagt aandacht en capaciteit van de verschillende organisaties die moeten gaan rapporteren en de voorbereidingstijd voordat de eerste rapportage gereed moet zijn is relatief kort. Daarnaast gaat het ook invloed hebben op alle (andere) organisaties in organisaties in de supply chain (up en downstream). Zij moeten informatie gaan delen met de bedrijven die moeten rapporteren. CSRD gaat dus een grote impact hebben op alle bedrijven in de supply chain.

CSRD dienstverlening

In de tuinbouwsector zijn veel organisaties zich niet bewust van de impact van deze nieuwe regelgeving of ze worstelen met de voorbereiding en implementatie. GTC+ heeft diversen diensten ontwikkeld om u beter inzicht te geven in wat CSRD is, wat de impact is voor uw organisatie en hoe u hiermee aan de slag kunt. Met deze dienstverlening wordt u stap voor stap door de complexiteit van de CSRD geleid. Van informeren, naar de eerste implementatie, naar jaarlijks onderhoud. Maar ook trainingen, digitale tools en formats.

Klik op de volgende url’s voor meer informatie: