Meteen naar de inhoud

GTC+ wordt partner van Foodvalley

GTC+ is lid geworden van het netwerk van ‘Foodvalley’. Dit belangrijke netwerk van bedrijven die allemaal bezig zijn met de toekomst van voedselvoorziening is een potentieel belangrijke aanvulling op het netwerk van GTC+

GTC werkt voor een belangrijk deel ook in de voedselsector en dan met name op twee gebieden: Het implementeren van duurzame en hoogtechnologische voedselprojecten (veelal hightech kassen of vertical farms) en daarnaast vertegenwoordigt GTC+ als business developer ook een aantal ondernemingen die hele speciale nieuwe technologie brengen naar de voedselindustrie. Zo is GTC+ bezig om een gepatenteerde technologie voor soja-kiemen onder de aandacht te brengen.

Samen met Foodvalley en haar partners hoopt GTC+ een steentje te kunnen bijdrage aan de voedsel-transitie naar lekker, betaalbaar, gezond en duurzaam eten, geproduceerd met respect voor dier en onze planeet. Alle initiatieven die GTC+ dus hier neemt zijn in lijn met haar visie.

GTC becomes a partner of ‘Foodvalley’

GTC+ has become a member of ‘Foodvalley’. This important network of companies all concerned with the future of food supply is a potentially important addition to GTC+’s network

GTC also works to a large extent in the food sector, in particular in two areas: Implementing sustainable and high-tech food projects (mostly high-tech greenhouses or vertical farms) and, as a business developer, GTC+ also represents a number of companies that bring very special new technology. to the food industry. For example, GTC+ is working to bring a patented technology for soy sprouting to the attention.

Together with Foodvalley and its partners, GTC+ hopes to contribute to the food transition to tasty, affordable, healthy and sustainable food, produced with respect for animals and our planet. All initiatives taken by GTC+ here are completely in line with its vision.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *